top of page

BEARTAS PRÍOBHÁIDEACHA IONTAOBHAIS TEORMANN AGUS IONAD FHÁIL

 

Tugann an ráiteas beartais seo breac-chuntas ar ár gcleachtais um Beartas Príobháideachta maidir le suíomh Gréasáin Tearmann Retreat agus Ionad Folláine.

 

Tá meas againn ar phríobháideacht ár n-aíonna agus ár gcuairteoirí ag Tearmann.

 

Is é príobháideacht aon fhaisnéise a chuireann tú isteach mar shampla trínár bpróiseas áirithinte nó trí r-phost díreach an t-aon fhaisnéis a theastaíonn uainn.

 

Tugann an ráiteas seo breac-chuntas ar an gcaoi a n-úsáidimid an fhaisnéis a sholáthraíonn tú dúinn agus conas a úsáidtear an fhaisnéis seo ina dhiaidh sin. Baineann sé go hiomlán leis an suíomh Gréasáin seo agus aithneofar go soiléir aon naisc le láithreáin ghréasáin sheachtracha. Ní ghlacaimid aon fhreagracht as an bhfaisnéis atá sna láithreáin ghréasáin sin ná as a mbeartais phríobháideachta.

 

Stórálfar agus úsáidfear aon chuid den fhaisnéis a chuirfidh tú isteach trí na formáidí thuas de réir Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí an AE (GDPR) a chuimsíonn bailiú, úsáid agus coinneáil Faisnéise Pearsanta i ndáil le daoine ó Bhallstáit eile an AE. Tá reachtaíocht anseo in Éirinn maidir leis an gceart chun faisnéis den sórt sin a bhailiú, a stóráil agus a úsáid faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018

 

Bailiú, Stóráil agus Úsáid Faisnéise Pearsanta.

 

Nuair a bhíonn áirithint nó fiosrúchán ríomhphoist á dhéanamh agat, déanann ár gcóras do sheoladh Prótacal Idirlín (IP) a thaifeadadh. An Dáta, an t-Am, an líon uaireanta, na leathanaigh ar tugadh cuairt orthu, cineál an bhrabhsálaí agus faisnéis na bhfianán.

 

Úsáidimid an fhaisnéis seo chun anailís a dhéanamh ar thrácht nó amas láithreán gréasáin agus chun athphlé sonrach a dhéanamh ar Tearmann ar líon beag suíomhanna Gréasáin. Ní hionann d’ainm agus do sheoladh ná sonraí pearsanta eile mar chuid den anailís nó den athchraoladh seo.

 

Ní dhéanaimid ár liostaí teagmhála a dhíol, a ligean ar cíos ná a thabhairt ar iasacht d'aon tríú páirtí. Mura roghnaíonn tú ní chuirfimid ríomhphoist chugat ach maidir le tairiscintí atá le teacht nó dátaí suntasacha dialainne Tearmann. Is féidir leat díliostáil ag ár bpointe ar ár liosta seoltaí.

 

Coinnítear aon cheann de na sonraí stóráilte a luadh cheana, ar ár bhfreastalaí i bhformáid chriptithe, agus déanann an óst-chuideachta láithreán gréasáin iad a chothabháil taobh thiar de Bhalla Dóiteáin atá slán agus a ndéantar monatóireacht leanúnach air.

 

Ní stóráilimid faisnéis níos faide ná mar is gá agus is cinnte nach roinnfimid do chuid sonraí pearsanta le haon chuideachta eile. Is é an aidhm atá againn faisnéis phearsanta áirithe a bhailiú ach an leibhéal is airde seirbhíse is féidir linn a sholáthar duit.

Má bhraitheann tú ag am ar bith roimh, nó le linn an phróisis fhiosrúcháin go dteastaíonn soiléiriú uait ar an mbeartas seo, tá ár gcuid sonraí ar an gcuid deiridh. 'Déan teagmháil linn maidir leis an doiciméad seo'

 

Cumarsáid ó shuíomh Gréasáin Tearmann

 

Táimid anseo ag Tearmann bródúil as an Táirge agus na Seirbhísí a chuirimid ar fáil a nuashonrú agus a fheabhsú go leanúnach agus dá bhrí sin ba mhaith linn ó am go ham tú a chur ar an eolas faoi na nuashonruithe seo.

 

Gheobhaidh siad siúd a roghnaigh gan ‘rogha an diúltaithe’ faisnéis a fháil ó am go ham ar nuashonruithe ár seirbhísí, ar nuachtlitir thréimhsiúil agus ar aon déileálacha speisialta a d’fhéadfaí a sceidealú do dhátaí amach anseo. Ní thabharfaidh an Úsáideoir rogha i gcónaí 'rogha an diúltaithe' a dhéanamh nó díliostáil ónár liosta seoltaí mar chuid de gach ríomhphost a sheoltar. Mar an gcéanna, laistigh den Nuachtlitir beidh rogha ann díliostáil a dhéanamh freisin.

 

Nuashonruithe ar an mBeartas seo agus ar do Chearta faoi GDPR

 

Forchoimeádann muidne ag Tearmann an ceart an beartas seo a nuashonrú nó a mhodhnú trína phostáil ar an suíomh Gréasáin seo. Tá an ceart agat, agus ba cheart duit, ó am go ham, seiceáil ar ár leathanach beartais le haghaidh aon mhodhnuithe nó nuashonruithe.

 

Le linn an ama a bhfuilimid ag próiseáil nó ag coinneáil na sonraí pearsanta thuasluaite tá sé de cheart agat iad seo a leanas a dhéanamh.

 

 • An ceart go gcosnófaí do chuid sonraí pearsanta.

 • An ceart do phróisis sonraí a bheith agat ar bhealach cóir dlíthiúil.

 • An ceart chun do chuid sonraí a rochtain.

 • An ceart chun do chuid sonraí a cheartú nó a fhorlíonadh.

 • An ceart chun do chuid sonraí pearsanta a choinneáil.

 • An ceart chun faisnéis phearsanta a scriosadh.

 • An ceart srian a chur ar úsáid sonraí.

 • An ceart agóid a dhéanamh i gcoinne an chaoi a bhfuil do chuid sonraí á n-úsáid.

 • An ceart chun 'iniomparthacht' nó an bealach ina ndéantar do chuid faisnéise a bhogadh, a chóipeáil nó a aistriú.

 • An ceart go gcuirfí ar an eolas é.

 • An ceart agóide i gcoinne cinnteoireachta uathoibrithe

 • An ceart gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.

 

Gearáin

 

Sa chás gur mian leat gearán a dhéanamh maidir le húsáid nó próiseáil do chuid sonraí pearsanta agus tú ag idirphlé le suíomh Gréasáin Tearmann. Iarraimid ar dtús go ndéanfá teagmháil le Tearmann @ blahblah.ie.

 

Má tá tú míshásta leis an toradh seo, tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an Oifig um Choimisinéir Cosanta Sonraí.

 

Déan teagmháil linn maidir leis an doiciméad beartais seo.

 

Seoladh poist.

Ionad Retreat agus Folláine Tearmann.

Brockagh.

Gleann Dá Loch. Bré. Contae Chill Mhantáin A98 VK68

Teileafón soghluaiste.  

      0852507086

seoladh ríomhphoist.  

      info@blahblah.ie

 

 

Leagan Uimh. 1.0 22012021

 

 

 

bottom of page